INFORMACJA O INSPETORZE OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Marciniak , z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

RODO - informacje

Covid-19 - klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna - proces rekrutacji

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Facebook