Opłaty

SZANOWNI RODZICE!!!

Z dniem 3 lipca 2018 r. opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych reguluje Uchwała Nr XLI/1193/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2018 r.

Opłat za przedszkole – za żywienie dziecka i za pobyt dziecka dokonujecie Państwo na dwa różne konta:

Za żywienie na konto:

59 1020 4795 0000 9902 0278 4932

Za pobyt na konto:

55 1020 4795 0000 9602 0278 4957

 

Opłatę za pobyt dziecka i wyżywienie wnosimy z dołu do dnia 07 każdego następnego miesiąca na konto przedszkola po otrzymaniu od nauczyciela grupy indywidualnego odcinka dotyczących opłat.

Przykładowo za miesiąc wrzesień zapłacimy w październiku do 07.10.2020 r.

Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci wynosi 10 ZŁ