DYŻUR WAKACYJNY

Szanowni Rodzice,

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 nadal wymusza dokonywanie zmian w organizacji pracy przedszkola i placówek oświatowych.
Aby w sposób maksymalny zabezpieczyć zdrowie dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz, aby ograniczyć przemieszczanie się dzieci pomiędzy przedszkolami , dyżury wakacyjne odbywać się będą kolejny rok wyłącznie w placówkach macierzystych .
Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie Państwo mogli zgłosić bezpośrednio w swoim przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole

 

 


Zasady składania zgłoszeń:

 

  • Do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki

  • Wypełniony druk zgłoszenia rodzic składa w placówce macierzystej, koniecznie powinien podać, w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu. Kolejność składania zgłoszeń nie jest brana pod uwagę.

  • Obowiązkiem rodzica jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenia o zatrudnieniu. Zaświadczenie musi zawierać informację, że rodzic nie przebywa na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim ani wychowawczym. Dyrektor ma prawo zweryfikować podane w zaświadczeniu informacje.

  • Dyrektor informuje rodziców o przyjęciu na dyżur poprzez zamieszczenie listy dzieci w placówce w widocznym miejscu oraz zamieszczeniu listy na stronie internetowej placówki .

  • Rodzic ma obowiązek  poinformować dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca najpóźniej do 10.06.2022 r.

  • Dziecko może korzystać z dyżuru przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie

  • O organizacji pracy w okresie dyżuru decyduje dyrektor

  • Rodzic nie może odwołać się od decyzji dyrektora w związku z nieprzyjęciem dziecka na dyżur.

 


Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 27 czerwca do 19 sierpnia

 

22 sierpnia do 31 sierpnia –  przygotowanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego

01 września 2022rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023


Terminy :

 

Składanie zgłoszeń na dyżur w terminie od 01.12.2021 do 10.12.2021 r

Weryfikacja zgłoszeń w terminie od 13.12.2021. do 24.12.2021

Podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dniu 27.12.2021

 


Dokument do pobrania :

Zgłoszenie na dyżur wakacyjny 2022

 

Bądź na bieżąco

Card image cap
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024

Drodzy Rodzice,

Zobacz więcej
Card image cap
Czytanie dzieciom to ważna sprawa

                                                                  Czytanie dzieciom to ważna sprawa  

Zobacz więcej
Card image cap
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo, Informujemy, że od dnia 27.02.2023 r do 03.03.2023 r. Rodzice dzieci uczęszczających w roku bieżącym do przedszkola, mają możliwość złożenia w placówce „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024”  

Zobacz więcej