DYŻUR WAKACYJNY

Szanowni Rodzice,

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 nadal wymusza dokonywanie zmian w organizacji pracy przedszkola i placówek oświatowych.
Aby w sposób maksymalny zabezpieczyć zdrowie dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz, aby ograniczyć przemieszczanie się dzieci pomiędzy przedszkolami , dyżury wakacyjne odbywać się będą kolejny rok wyłącznie w placówkach macierzystych .
Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie Państwo mogli zgłosić bezpośrednio w swoim przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole

 

 


Zasady składania zgłoszeń:

 

  • Do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki

  • Wypełniony druk zgłoszenia rodzic składa w placówce macierzystej, koniecznie powinien podać, w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu. Kolejność składania zgłoszeń nie jest brana pod uwagę.

  • Obowiązkiem rodzica jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenia o zatrudnieniu. Zaświadczenie musi zawierać informację, że rodzic nie przebywa na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim ani wychowawczym. Dyrektor ma prawo zweryfikować podane w zaświadczeniu informacje.

  • Dyrektor informuje rodziców o przyjęciu na dyżur poprzez zamieszczenie listy dzieci w placówce w widocznym miejscu oraz zamieszczeniu listy na stronie internetowej placówki .

  • Rodzic ma obowiązek  poinformować dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca najpóźniej do 10.06.2022 r.

  • Dziecko może korzystać z dyżuru przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie

  • O organizacji pracy w okresie dyżuru decyduje dyrektor

  • Rodzic nie może odwołać się od decyzji dyrektora w związku z nieprzyjęciem dziecka na dyżur.

 


Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 27 czerwca do 19 sierpnia

 

22 sierpnia do 31 sierpnia –  przygotowanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego

01 września 2022rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023


Terminy :

 

Składanie zgłoszeń na dyżur w terminie od 01.12.2021 do 10.12.2021 r

Weryfikacja zgłoszeń w terminie od 13.12.2021. do 24.12.2021

Podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dniu 27.12.2021

 


Dokument do pobrania :

Zgłoszenie na dyżur wakacyjny 2022

 

Bądź na bieżąco

Card image cap
SESJA FOTOGRAFICZNA

DRODZY RODZICE, W DNIU 06.03.2024 (ŚRODA) ODBĘDZIE SIĘ SESJA FOTOGRAFICZNA DLA CHĘTNYCH DZIECI.  

Zobacz więcej
Card image cap
Rekrutacja 2024/2025

Drodzy Rodzice, Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin rozpocznie się w dniu 4 marca 2024 r.  Składanie wniosków do dnia 22 marca 2024 r. Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: https://nabor.pcss.pl/  

Zobacz więcej
Card image cap
DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie i Dziadków na wyjątkowe świętowanie, które odbędzie się:  

Zobacz więcej