Rekrutacja

Drodzy Rodzice,

1 marca 2021 rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli  na  rok szkolny 2021/2022

Poniżej przedstawiamy terminy obowiązujące w placówce.


Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola w terminie od 22.02.2021 – 26.02.2021r składają deklarację o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego. Wypełnione deklarację należy wrzucić do urny znajdującej się w holu przedszkola.

Druk do pobrania : deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego


Dzieci, które dopiero zapisują się do przedszkola obowiązują procedury rekrutacji przedstawionej poniżej :

 

Rekrutacja:

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  01.03.2021r. – 19.03.2021r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym 16.08.2021r.-18.08.2021r.

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  22.03.2021r. – 09.04.2021r

Termin w postępowaniu uzupełniającym 19.08.2021r.-26.08.2021r.

3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  16.04.2021r. do godz.15.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym 27.08.2021r

4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  19.04.2021r. – 21.04.2021r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym 30.08.2021r.

5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 23.04.2021r. do godz.15.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym 31.08.2021r.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem : Klauzula-RODO-nabor

Z życia przedszkola