DYŻUR WAKACYJNY 2024

Szanowni Rodzice,
Przedszkole jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

                                                          Organizacja dyżuru wakacyjnego:

 • Z dyżurów będą mogły skorzystać dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą prowadziły opiekę dla dzieci z placówek macierzystych.
 • We wszystkich przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych będą obowiązywały te same zasady i terminy zapisów.
 • Dziecko będzie mogło skorzystać z dyżuru łącznie przez okres 5 tygodni.
 • W indywidualnych, trudnych i wyjątkowych sytuacjach rodziny, dyrektor podejmuje decyzję w sprawie wydłużenia dyżuru wakacyjnego dla konkretnego dziecka według kryteriów ustalonych w porozumieniu z Radą Rodziców.
 • Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na okres wakacyjny jest ,,karta zgłoszenia”, którą wydaje przedszkole macierzyste.
 • Składanie zgłoszeń wraz z załącznikiem dotyczącym udziału w dyżurze wakacyjnym będzie odbywało się w dniach od 19.12.2023 r. do 12.01.2024 r., wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
 • Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny w danym przedszkolu zostanie wywieszona w dniu 19.01.2024 r. o godz. 15.00.
 • Z dyżuru wakacyjnego będą mogły skorzystać jedynie te dzieci, których oboje rodzice/prawni opiekunowie oraz rodzic/opiekun prawny, który samotnie wychowuje dziecko, pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego, bezpłatnego, ojcowskiego.
 • Wraz ze zgłoszeniem o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny oboje rodzice/prawni opiekunowie składają oświadczenie (Zajęcznik nr 1) o pozostaniu w zatrudnieniu i niekorzystaniu z urlopów przez rodziców/prawnych opiekunów w okresie, kiedy dziecko zapisane będzie na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur.
 • Brak zgłoszenia nieobecności dziecka w pierwszym dniu dyżur wakacyjnego spowoduje skreślenie dziecka z listy przyjętych na dyżur.

                                                    TERMINY:

 •  Od 19.12.2023 r. do 12.01.2024 r. – składanie przez rodziców KARTY ZGŁOSZENIA wraz z załącznikiem na dyżur wakacyjny
 •  19.01.2024 r. – podanie przez Dyrektorów do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny
 •  od dnia 24 czerwca 2024 r. do dnia 23 sierpnia 2024 r. – DYŻUR WAKACYJNY
  (5 tygodni do wyboru Rodziców)
 • od dnia 26 sierpnia 2024 r. do dnia 30 sierpnia 2024 r. – PRZERWA – obowiązująca we wszystkich placówkach, przeznaczona na przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego
 •  02 września 2024 r. – rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025

                                               PLIKI DO POBRANIA :

KARTA ZGŁOSZENIA dziecka na dyżur wakacyjny 2024 r

 

Załącznik nr 1 Oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu i niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego w terminie trwania dyżuru

 

Bądź na bieżąco

Card image cap
SESJA FOTOGRAFICZNA

DRODZY RODZICE, W DNIU 06.03.2024 (ŚRODA) ODBĘDZIE SIĘ SESJA FOTOGRAFICZNA DLA CHĘTNYCH DZIECI.  

Zobacz więcej
Card image cap
Rekrutacja 2024/2025

Drodzy Rodzice, Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin rozpocznie się w dniu 4 marca 2024 r.  Składanie wniosków do dnia 22 marca 2024 r. Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: https://nabor.pcss.pl/  

Zobacz więcej
Card image cap
DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie i Dziadków na wyjątkowe świętowanie, które odbędzie się:  

Zobacz więcej